Instruks for tilbakelevering av utstyr

Hva skal du gjøre før tilbakelevering av utstyr?

Leid utstyr skal leveres tilbake i samme tilstand som det ble utlevert. Dette innebærer at utstyr skal legges tilbake i medfølgende vesker/ bagger/ kasser. Kabler skal kveiles etter beste evne, men ikke knytes! 

Vi rengjør, utfører rutinemessig vedlikehold og tester alltid vårt utstyr mellom hver leieperiode, for å sikre gode brukeropplevelser for våre kunder. Det betyr imidlertid ikke at du som kunde er fritatt for all rengjøring av utstyret. Dersom utstyret er tilgriset under bruk skal utstyret rengjøres før det leveres tilbake. Med tilgrising menes eksempelvis seige flekker fra øl, brus ol.

Dersom utstyret ikke er tilgriset kan man lett tørke over overflater med en mikrofiberklut, tørkepapir eller annen fille for å fjerne eventuelt støv og smuss som har lagt seg på utstyret.

Utstyr som har blitt tilgriset rengjøres ved bruk av fuktig fille. Svak såpe kan benyttes. Vask av utstyr under rennende vann, eller vaskemetoder som på annen måte kan føre til vann kommer inn i utstyret skal ikke forekomme. Utstyr skal ikke demonteres eller åpnes av kunde for rengjøring. Er utstyret tilgriset på en slik måte at det ikke kan rengjøres av kunde, skal rengjøringen utføres av Trondheim.party på kundes regning.

Kunde blir erstatningspliktig i henhold til våre leiebetingelser ved at utstyr tilbakeleveres senere enn avtalt, alt utstyr ikke leveres tilbake, leveres tilbake ødelagt, vesentlig tilgriset eller på annen måte som fører til merarbeid for utleier.

Hvorfor må du som kunde rengjøre utstyret, når vi uansett gjør det?

Hos trondheim.party ønsker vi å bruke tiden vår til å levere utleie av høy kvalitet. Detter gjør vi ved å holde vårt utstyr i teknisk og estetisk god stand.
Dersom vi i tillegg til rutinemessig vedlikehold, testing og øvrig rengjøring skal tørke bort brus, øl ol. må vi øke våre priser for å kompansere for det ekstra manuelle arbeidet.

Rengjøringen vi foretar av utstyret er ofte forbundet med annet vedlikehold eller av en slik karakter at det ikke kan forventes utført av kunde. Eksempelvis fjerning av støv som samler seg inne i utstyret og pussing av flater for å holde de blanke (eller matte).

Vi er ikke ute etter å ta deg

Vi er glade i våre kunder, og er aldri ute etter å ta noen for at utstyr har litt smuss på seg, eller at de har glemt å tørke en av en liten flekk. Når det er sagt er det også grenser på hvor mye ekstra vask av utstyr vi kan utføre, uten at vi må ta et gebyr for det.

Utstyr er ofte utsatt for å bli sølt på, og dette er alle utleiere innforstått med. Vanligvis er det bare snakk om er raskt drag med en fuktig fille for deg, så er alt i orden. Om du ikke bryr deg, og bare kaster alt i baggen for levering, kan det føre til mye ekstraarbeid for oss. I verste fall våre bagger bli klissete/ møkkete innvendig, flekken kan sette seg bedre på utstyret, eller annet ustyr kan også bli klissete. Det som hadde vært en 20-30 sekunders tørking for deg kan bli 30-60 minutter (eller mer) rensing, vasking og skuring for oss.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål relatert til tilbakelevering av utstyr? Ta kontakt, så hjelper vi deg.