Linjeforeninger og komiteer

Vi ønsker å bidra til gode opplevelser for studenter. Derfor gir vi linjeforeninger og tilhørende underkomiteer rabatterte priser. For å kunne få rabaterte priser må foreningen/ komiteen være tilknyttet NTNU, BI eller annen høgskole/ fagskole i Trondheim. Gitte rabatter skal kun benyttes til arrangementer i regi av foreningen/ komiteen, og kan ikke benyttes av privatpersoner tilknyttet foreningen/ komiteen til private formål. Ta kontakt for mer informasjon.